The Satanic Temple/De Satanische Tempel

Welkom op de site van de Nederlandse afdeling van The Satanic Temple. Of het nu de nieuwsgierigheid is die u hier gebracht heeft, of grove walging of zelfs een zekere morbide fascinatie: u bent van harte welkom.

Klikt u eens rustig door de site heen. Hopelijk vindt u alle antwoorden die u zoekt, en zelfs enkele antwoorden waarvan u niet wist dat u ze zocht...

The Satanic Temple in het nieuws

Momenteel zijn we nog bezig met het opstarten van enkele campagnes. Volg onze Twitter- en Facebook-accounts om op de hoogte te blijven!

Wil je bijdragen? Dan kun je terecht op ons forum.

Wie zijn wij?

Wij zijn u. Heel normale mensen die heel normale dingen doen. Wij zijn buitenwerkers, artsen, studenten, leraren, moeders en ga zo maar door. Wat ons bindt is de drang om de wereld beter te maken. Empathischer. Rationeler. Vrijer.

The Satanic Temple onderscheidt zich van andere religies doordat wij strikt atheïstisch zijn. Bij ons geen goden, geen leven na de dood, geen reïncarnatie. Wij geloven in de werkelijkheid.

Waar staan wij voor?

Als officieel onderdeel van The Satanic Temple nemen wij de Seven Tenets als leidraad. Deze regels vormen de basis voor al ons handelen. Vrij vertaald interpreteren en hanteren we die als volgt:

De 7 Leerstellingen

  1. We streven ernaar om rationeel te handelen met compassie en empathie voor alle levende wezens.
  2. De strijd voor rechtvaardigheid is een voortdurend en noodzakelijk streven dat voorrang heeft op wetten en instellingen.
  3. Het menselijk lichaam is onschendbaar en zelfbeschikking is absoluut.
  4. De vrijheden van anderen moeten worden gerespecteerd, met inbegrip van de vrijheid om te beledigen. De eigen vrijheid eindigt waar die van de ander begint.
  5. Levensbeschouwelijke overtuigingen moeten voldoen aan ons beste wetenschappelijke begrip van de wereld. We moeten er zorg voor dragen dat we nooit wetenschappelijke feiten verdraaien om binnen onze overtuigingen te passen.
  6. Mensen zijn feilbaar. Als we een fout maken, moeten we ons best doen om deze ongedaan te maken en eventueel veroorzaakte schade te herstellen.
  7. Elke leerstelling is een leidraad ter inspiratie van daad en gedachte. De geest van mededogen, wijsheid en gerechtigheid moet altijd prevaleren boven het geschreven of gesproken woord.

Onze Missie

De missie van The Satanic Temple is om bij iedereen welwillendheid en empathie te stimuleren. Daarnaast omarmen we praktisch gezond verstand en rechtvaardigheid.

Als georganiseerde religie vinden we het essentieel dat we het goede voorbeeld geven, een sociaal-maatschappelijke rol spelen en een bijdrage leveren wanneer een publieke kwestie baat zou hebben bij rationele, satanische inzichten. Als satanisten zouden we uit eigen vrije wil nobele doelen moeten nastreven, geleid door ons geweten. Wij geloven dat dit het hoogst haalbare streven van de gehele mensheid is.

Satanische FAQ

Aanbidden jullie Satan?

Ja en nee. Wij geloven niet dat er een echte Satan bestaat. Wat niet bestaat, kun je ook niet aanbidden. Toch zien wij de figuur Satan, zoals die naar voren komt in de kunst en de literatuur, als voorbeeld. Die Satan is namelijk sceptisch tegenover authoriteit, hij schenkt de mens kennis en hij is de tegenstander van een wrede en gewelddadige god. De waarden van Satan komen dus overeen met onze waarden: rationaliteit, vrijheid en empathie.

Is het niet ironisch om een religie te beginnen voor mensen die aan vrijheid gehecht zijn?

Onze Tempel is niet zoals de meeste religieuze organisaties. Wij verwachten van onze aanhangers geen blinde gehoorzaamheid aan de leerstellingen. Wij willen niemand in het gareel houden. Wij willen dat al onze aanhangers vrijwillig en bij goed verstand onze leerstellingen onderschrijven. Op het moment dat iemand er niet achter staat, zullen we niet proberen hem op het 'juiste' pad te brengen: we hebben liever dat hij wegblijft.

Eten jullie baby's/offeren jullie maagden/houden jullie orgies?

Nee, nee en nee. Mensen eten en offeren gaat rechtstreeks in tegen onze voorliefde voor lichamelijke zelfbeschikking. Wat onze aanhangers in bed doen, gaat ons geheel niet aan. Als ze orgies willen houden, moeten ze dat lekker doen. Wij gaan die in ieder geval niet organiseren.

Ik vind jullie groepje verwerpelijk en ik hoop dat jullie allemaal in de hel eindigen.

Dit is geen vraag, maar we gaan het toch even aangrijpen om een punt te maken. Wij vinden namelijk dat iedereen het recht heeft om zijn religie in rust en vrede te belijden. Daden zoals het in de fik steken van kerken, moskees met varkenskoppen bestoken of het verstoren van erediensten keuren we dan ook expliciet en ten zeerste af. Tegelijkertijd trekken we een lijn als religieuze mensen denken dat ze de vrijheid van anderen mogen inperken in naam van hun religie. Op dat moment komen wij op voor de onderdrukten, zoals we hopen dat zij ook voor ons zouden doen.

Jullie bestaan is godslasterlijk, het zou verboden moeten worden!

Wij vinden God ook beledigend. Zullen we alles wat iemand beledigend vindt verbieden, of laten we elkaar in vrede leven?

Ik heb jullie leerstellingen gelezen en ze lijken me nogal humanistisch. Waarom noemen jullie jezelf dan toch satanisten?

Essentieel voor het satanisme is een sterk individualisme. De term 'individualisme' wordt vaak gebruikt en geïnterpreteerd als eufemisme voor egoïsme, maar dat is een erg beperkte opvatting ervan. Individualisme betekent ook verregaande persoonlijke vrijheid. Die persoonlijke vrijheden zijn voor ons dusdanig belangrijk dat we ze niet alleen hebben opgenomen in onze Leerstellingen, maar dat we ze ook zien al het belangrijkste punt waarmee we ons van het humanisme onderscheiden.

Daarnaast is het humanisme niet uitgesproken atheïstisch, terwijl het satanisme dat wel is. Dat atheïsme is een logisch gevolg van ons scepticisme. We vertrouwen op wetenschap en we zijn kritisch. Het geloven in een of meerdere goden is onverenigbaar daarmee.

Waarom gebruiken jullie pseudoniemen?

Ook Nederland kent nog steeds geen echte religieuze vrijheid. Zeker vanuit de maatschappij gaan vaak bijzonder intolerante geluiden uit. Jezelf openlijk satanist noemen is vooralsnog levensgevaarlijk. Ook wij zijn mensen en ook wij willen niet vervolgd, bedreigd of anderszins gediscrimineerd worden. Voor veel religieuze groepen is dat vanzelfsprekend; voor ons is dat toekomstmuziek.

Zijn jullie niet gewoon een sekte?

Nee. We hebben geen leiders, geen disciplinaire maatregelen en geen enkele dwang. We hopen de wereld beter te kunnen maken en niet de wereld op te zadelen met de zoveelste dwingende reeks van absurde dogmatiek.

Wat is hier nou religieus aan?

Het idee dat een religie per definitie bovennatuurlijke elementen moet bevatten vinden we absurd. We zien onszelf beslist als religieus, omdat onze Leerstellingen echt deel van onze levens zijn. Of om het religieus te stellen: we geloven er heilig in.

Wil je ons iets vragen of zeggen?

Dan kun je ons bereiken op de volgende manieren:

   Via mail: info@satanischetempel.nl

   Via onze Facebookpagina.

   Bezoek ook ons forum.

Volg ons ook op Twitter: @SatanischTempel